Úspěch díky kvalitě

Kultivace blastocyst


Mnoho párů, které chtějí naplnit svou touhu po dítěti, musí podstoupit mimotělní oplodnění. V zemích s liberálním zákonodárstvím (USA, Anglie, Rakousko, Česká republika atd.) se oplodněná vajíčka (zygota) a všechna z nich vzniklá embrya kultivují po dobu 5 dnů (kultivace blastocyst).


Kinderwunsch-Wettlauf-Blastozysten-Selektion
1. Proč má kultivace blastocyst smysl?


Vysvětlení na příkladu „přirozené“ situace:
Celkem asi jen 3 z průměrně 12 vajíček, které žena s pravidelným cyklem produkuje za rok (každý měsíc jedna ovulace = 12 ovulací za rok – ovulace), má potenci vyvinout se po oplodnění až k dítěti. Jedno až dvě vajíčka mohou sice vést k těhotenství, končí však samovolným potratem.

Čistě teoreticky se může téměř všech 12 vajíček (tedy i ty, které nepovedou k těhotenství), vyvíjet až do 3. dne, i když nikdy neviděly spermii. To se nazývá partenogeneze (může být vyvolána elektrickým impulzem nebo jiným stimulem).

Teprve následně si vajíčka všimnou, že chybí spermie. Taková vajíčka mají často chromozomální defekt (aneuploidie). Tyto chromozomální poruchy lze zjistit preimplantační genetickou diagnostikou (vyšetření pólových tělísek vajíčka – diagnostika pólových tělísek). Chromozomálních poruch s léty přibývá, protože vajíčka stárnou.

Také horší podmínky kultivace embryí nebo neoptimální oplodňovací techniky mohou vést k tomu, že vývoj embryí z oplodněných vajíček se ve 2. – 3. dni zarazí.

Jestliže neovládáme nebo neprovádíme techniku kultivace blastocyst, nelze soudit, zda embrya ve 2.–3. dni po oplodnění mají skutečný potenciál k dalšímu vývoji.

Vajíčka a embrya, která se v kultivaci blastocyst špatně vyvíjejí a jsou bez dalších vyhlídek na implantaci, se jednoduše vyřadí!
Pomocí této techniky může být při „umělém oplodnění“ u mladé ženy (23–25 let) dosaženo těhotenství v 80% případů. Počet potratů bývá asi 5-10%, což odpovídá míře Baby-Take-Home 70-75%.


GoToTop

2. Kultivace embryí do stadia blastocyst

  
Nejnovější poznatky o fyziologii embryí umožnily vyvinout vylepšená kultivační media, která dovolují in vitro kultivaci až do stadia blastocyst.

Tato media minimalizují riziko snížení životaschopnosti embryí, jak se to dříve stávalo u kultivací in vitro.

Pro kultivaci se používá těchto medií:
1. Sekvenční media Tato media respektují princip „Back to Nature“
  • Medium I pro kultivaci do 3. dne (osmibuněčné stadium). Každá blastomera existuje jako jednobuněčný organismus.
  • Medium II pro kultivaci embrya po kompaktaci (stadium moruly), resp. po aktivaci genů mužských spermií (paternální efekt). V embryu vznikají první shluky buněk, utváří se komunikace uvnitř blastomer.
Tato media zohledňují zcela odlišnou látkovou výměnu embryí před kompaktací a po kompaktaci.

2. KSOM Medien
Jednoduché optimalizované kultivační medium (takzvané medium „Let the Embryo Choose”) nebo „Obohacené Simplex Optimisation Medium“ (KSOM). Po intenzivních výzkumech potřeb vajíček a embryí v prvních dnech kultivace bylo vyvinuto optimální medium (takzvané „One-Step protocol“). Mezinárodní klinické studie jasně ukazují, že takové medium podporuje vývoj lidských embryí až do stadia blastocyst. Dalekosáhlá prospektivní studie ukázala, že nejvyšší procentuální míry dosažených těhotenství bylo docíleno, když bylo použito kultivace se směsí obou medií (sekvenční medium + KSOM). Každé embryo má zřejmě své „preference“, které ovšem nejsou známy. Těmito technikami se proto pokoušíme plně využít vývoj jednotlivých medií a optimalizovat míru dosažených těhotenství! Žádoucí je udržet embrya v kultivaci až do 5. dne (do stadia blastocyst). K tomu se vážou následující výhody:
  • Kultivace nejlepších embryí: při použití této kultivační techniky mohou být pro transfer použita jen embrya, která vykazují optimální vývojový potenciál.
Z techniky kultivace blastocyst mohou profitovat pacienti s jistými chromozomálními translokacemi. Protože embrya postižená některou speciální translokací se při prodloužené kultivaci často dále nevyvíjejí, u kultivace do stadia blastocyst existuje možnost vybrat jedno aktivní embryo a tím zvýšit šanci na narození zdravého dítěte.

Z tohoto aspektu má kultivace do stadia blastocyst význam i pro ženy starší 38 let. Riziko aneuplodie (rozdílný počet chromozomů) se zvyšuje s rostoucím věkem ženy a embrya s aneuplodií mají tendenci zarazit se ve vývoji po 3. dni. Transferem jednoho až dvou embryí ve stadiu blastocyst se dosáhne vyšší míry implantace.Kinderwunsch-Blastozystenselektion-Implantation


Další velká výhoda transferu 5. den morfoligie embryí spočívá ve zmírnění kontrakcí uteru od 5. dne. Tak se zabrání, aby embrya vpravená do dělohy byla ve větším počtu vypuzena. Ve vědecké práci to bylo jednoznačně prokázáno na základě měření kontrakcí dělohy. Literatura
GoToTop


IVF Centers Prof. Zech
IVF Zech International - Partners
Austria
Bregenz
Tel.: +43 5574 44836
zech@ivf.at
Austria
Salzburg
Tel.: +43 662 9010 5000
office@kinderwunsch-salzburg.at
Switzerland
Niederuzwil
Tel.: +41 71 950 1580
zech@fivet-ivf.ch
Liechtenstein
Vaduz
Tel.: +423 237 6655
zech@ivf.li
Czech Republic
Plzen
Tel.: +42 0377 279 350
zech@ivf-institut.cz
Italy
Merano
Tel.: +39 0473 270470
zech@fivet-ivf.it
(providing scientific and technical expertise)
Italy
Nuova Ricerca
Rimini, Italien
Nigeria
The Bridge Clinics
Lagos State, Nigeria
Morocco
Meden Healthcare
Casablanca, Morocco